Van HOT naar Barista FIRE

Sinds 2015 ben ik op zoek naar een financieel vrijer leven. Volledig FIRE vinden Martina en ik een te grote investering. Daarom koos ik in 2017 voor een HOT lifestyle in plaats van de weg naar volledig FIRE.

Ruim 3½ jaar geleden ben ik deze weg ingeslagen. Inmiddels ben ik financieel wendbaarder door een betere opleiding, meer ervaring en lagere hypotheek lasten. Daarnaast werk ik vanaf april slechts 4 dagen voor hetzelfde geld en heb ik meer uitdagingen in mijn werk gevonden.

Toch zit ik de laatste tijd steeds meer na te denken of ik de weg van Barista FIRE zou moeten volgen.

“Een Barista FIRE aanhanger heeft een deel passief inkomen opgebouwd (Lean FIRE) en wil vooral een zorgeloos baantje voor een aantal uur per week voor de variabele uitgaven en leuke extra’s die het leven aangenaam maken.”

Onze originele planning is om zodra we hypotheek vrij zijn, te gaan sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Indien er geen onverhoopte zaken op ons pad komen, zouden we ongeveer op de leeftijd van 61 genoeg hebben gespaard om te kunnen stoppen met werken en tot onze AOW & Pensioen te kunnen overbruggen.

Helaas vrees ik steeds meer voor de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de houdbaarheid onze AOW. Ook onze pensioenvoorzieningen komen steeds meer onder druk door het Economische beleid van de ECB en de veel te lage rentestanden. De inflatie eet onze pensioen buffer op.

Door mijn inschatting over houdbaarheid van onze AOW en pensioenen, (ik ben geen financieel adviseur, dit is slechts mijn mening!) vrees ik dat deze veranderingen ten kosten zullen gaan van onze kwaliteit van leven.

Gelukkig hebben we geen glazen bol voor onze gezondheid en levensloop om een exacte financiële planning te maken. Ik heb er echter een onbestemd gevoel bij om voor onze oudedagsvoorziening afhankelijk te zijn van onze maatschappij en economische situatie over twintig tot veertig jaar.

Daarom zit ik steeds meer na te denken om te gaan investeren in plaats van sparen en daarmee een passief inkomen te gaan genereren. Rond ons 60e zouden we dan Lean FIRE kunnen bereiken. Wanneer ik vanaf die leeftijd een aantal uur per week (of per jaar) zou blijven werken tot we de AOW leeftijd (hopen te) bereiken, zou dit ons veel minder afhankelijk maken van onze overgebleven oudedagsvoorziening.

Hoe we dit zullen gaan bereiken, zijn we nog niet helemaal uit. We hebben nog enkele jaren hypotheekaflossing voor de boeg. Daarnaast weten Martina en ik nog niet hoe we dit willen invullen. Meer kennis opdoen en een mening vormen wat voor soort investeringen voor ons passend voelen, zullen de vragen zijn die we komende jaren moeten beantwoorden.